Przejdź do treści

Polityka prywatności

Strona korzysta z plików cookie w celu zbierania informacji o ilości odwiedzających zgodnie z Polityką prywatności serwisu. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij ZGODA. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

1. Informacje Ogólne

PROGRES Centrum Psychoterapii – Joanna Sacharczuk z siedzibą w Białymstoku, 15-756 Białystok, ul. Swobodna 24, lokal 110 i 23, szanuje prawo do prywatności Użytkowników swoich Serwisów, a w szczególności dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i legislacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Działania PROGRES Centrum Psychoterapii są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

· Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”);

· Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

· Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

· Ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej:

www.psychoterapia-progres.com.pl

2. Administrator danych

Administratorem strony internetowej www.psychoterapia-progres.com.pl jest firma PROGRES Centrum Psychoterapii – Joanna Sacharczuk, zwana dalej PROGRES, NIP: 542-268-78-84, REGON: 389929183. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem Joanną Sacharczuk za pośrednictwem poczty elektronicznej: psychoterapiaprogres@gmail.com.

3. Korzystanie z Serwisu

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych, niemniej jednak zbierane są dane statystyczne odnośnie odwiedzalności serwisu.

Serwis nie posiada formularzy kontaktowych i wszelka komunikacja może odbywać się drogą e- mailową i telefoniczną.

Gromadzone dane osobowe dotyczące Użytkownika korzystającego z funkcjonalności Serwisu mogą być wykorzystywane w następujących celu:

· umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji Serwisu, w tym kontaktu, bez założenia konta w Serwisie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO;

· tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badanie marketingowe, planowanie rozwój usług, prace rozwojowe w systemach, tworzenie modeli statystycznych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwiony interes

· realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji na niej opublikowanych, za działanie innych osób / podmiotów, a także za strony www, do których prowadzą linki opublikowane na tej stronie internetowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach Serwisu.

Strona nie gromadzi informacji o odwiedzających. Wyjątkiem jest sytuacja wynikająca z polityki plików cookies (czyli dotycząca wykorzystania danych pobieranych automatycznie przez pliki cookies). Strona nie udostępnia tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem zdarzeń dyktowanych przez przepisy prawa (czyli w sytuacji, gdy uprawnione do tego organy zgłoszą takie żądanie).

Na tej stronie w sposób automatyczny (za pośrednictwem plików cookies i logów serwera) są pozyskiwane m.in. następujące informacje o użytkownikach i ich zachowaniu:

• informacje o stronie www, z której użytkownik wszedł na serwis,

• adres IP, dane urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego,

Ta strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na urządzenia końcowe przeznaczone do korzystania z Internetu. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie danych w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Pliki cookies zawierają jedynie bardzo krótkie informacje tekstowe, nie mogą więc być programami komputerowymi (np. wirusami). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Co ważne, pliki cookies nie mogą gromadzić żadnych danych użytkowników, jeśli dane te nie zostaną wpisane przez stronę internetową.

Ten serwis korzysta również z plików cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami, np. mediami społecznościowymi.

Korzystając z tego serwisu bez zablokowania plików cookies, użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wymienione w tej polityce podmioty, w opisany w tej polityce sposób oraz w określonych w tej polityce celach.

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika końcowego. Obecnie wszystkie przeglądarki internetowe pozwalają na kontrolę plików cookies, co oznacza możliwość ich usuwania oraz określania, które strony mają uprawnienia do korzystania z nich na urządzeniu końcowym przeznaczonym do korzystania z Internetu. Wyłączenie obsługi plików cookies w przeglądarce może zmniejszyć wygodę korzystania ze strony oraz wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies.

Pliki cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji). Jednak strona może nie działać poprawnie, gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences, a z plików cookies innych firm na stronie: www.networkadvertising.org/choices.

Celem gromadzenia plików cookies jest zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.

4. Dane osobowe zakres, zasady udostępnienia, okres przetwarzania

W osiągnięciu wskazanych powyżej celów, przetwarzamy dane osobowe Użytkownika sami, a także przekazujemy podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia

Użytkownikowi najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w Naszym imieniu i są zobowiązane do zachowania ich pełnej poufności.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez pracownikom PROGRES oraz współpracownikom PROGRES, biurom rachunkowym, w razie potrzeby kancelariom prawnym, krajowemu rejestrowi długów, firmom hostingowym, firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy.

PROGRES przekazuje bądź przekaże dane podmiotom, które świadczą dla PROGRES usługi: prawne, księgowe, podwykonawstwa, kurierskie, hostingu (przechowywania plików cyfrowych, danych, stron internetowych i poczty e-mail). W celu prowadzenia działalności w Internecie, prezentacji oferty, wykonywania usług i kontaktu za pomocą poczty e-mail oraz innych komunikatorów, potrzebne są przede wszystkim wydajne i bezpieczne serwery oraz inne usługi od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem opisanych powyżej usług – im również przekazywane są dane osobowe. PROGRES nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Administrator nie stosuje profilowania treści na stronie internetowej.

Czas, przez jaki Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika, jest uzależniony od celu i podstawy prawnej przetwarzania, tj.:

· Realizacja sprzedaży usługi – przez czas trwania negocjacji handlowych poprzedzających podpisanie umowy oraz przez okres wymagany do wykonania tej umowy, a po tym okresie przez taki okres, przez jaki Administrator będzie do tego zobowiązany zgodnie zasadą rozliczalności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia wykonania umowy;

· w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie jego zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;

· w przypadku, przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się Użytkownika, którego dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

· w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, może on w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W niektórych przypadkach zgoda Użytkownika jest potrzebna do świadczenia określonych usług lub dokonania czynności. W takim przypadku cofnięcie zgody sprawi, że świadczenie takiej usługi lub dokonanie takiej czynności będzie niemożliwe.

Użytkownik może również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wobec operacji opartych na profilowaniu, a także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, innego niż marketing bezpośredni i profilowanie. Jeśli Użytkownika wniesie sprzeciw wobec

przetwarzania danych w konkretnym celu, Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać dane do innych celów.

Przetwarzanie ww. danych osobowych zostanie wyłączone podstawie zgłoszonego przez Użytkownika w każdym czasie żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: psychoterapiaprogres@gmail.com lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

5. Uprawnienia Użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo do:

· wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;

· sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;

· żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· przeniesienia danych;

· cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem;

· wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

· Wszelkie wnioski lub żądania Użytkownika będą realizowane niezwłocznie jednak nie dłużej niż w terminie 30 dni od momentu otrzyma