Przejdź do treści

Zespół

dr n. społ.

Joanna Sacharczuk

psychoterapeutka, pedagożka, nauczycielka akademicka

Zajmuję się psychoterapią indywidualną i arteterapią, pomocą osobom dorosłym, które doświadczają problemów w różnych sferach swojego życia, które chciałyby lepiej sobie radzić z trudnościami, skuteczniej komunikować się z sobą i innymi ludźmi. Prowadzę warsztaty arteterapeutyczne i edukacyjne z zakresu rozwoju osobistego a także uczenia się kompetencji społecznych.

Wykształcenie

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (rekomendowanej przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej).

Ukończyłam całościowe szkolenie organizowane Terapii Par EFT organizowane przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA i International Society for Emotion Focused Therapy. Biorę  udział w 10-cio miesięcznym seminarium dla praktykujących psychoterapeutów par EFT. Korzystam z systematycznych superwizji indywidualnych u certyfikowanej superwizorki EFT.

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu rozwoju osobistego i terapii, między innymi Studia podyplomowe z Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, oraz szkolenia w tematyce przemocy w rodzinie, diagnozy i wsparcia dziecka wykorzystywanego seksualnie.

Uzyskałam stopień naukowy doktora nauk społecznych na podstawie rozprawy doktorskiej w ramach której badałam pamięć społeczną.

Otrzymałam dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów magisterskich z Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na podstawie pracy z obszaru psychoanalizy sztuki. Ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu.

Specjalizacja

Dodatkowe Doświadczenie Zawodowe

Od 2005 roku pracuję na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji w Zakładzie Diagnoz Środowisk Wychowawczych, gdzie prowadzę przedmioty z obszaru diagnostyki, metod pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą oraz zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, interpersonalnej i międzykulturowej.

Od 2009 roku współpracuję z Centrum Artystycznym, gdzie prowadziłam zajęcia arteterapeutyczne i plastyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Przez trzy lata związana byłam z Białostockim Stowarzyszeniem – Klub Abstynentów „Krokus” w Białymstoku, gdzie pracowałam z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie i ich rodzinami oraz prowadziłam zajęcia plastyczne i edukacyjne.

mgr

Paulina Sacharczuk Kajper

terapeutka mowy, pedagożka, logopedka, aktorka

Ukończyłam studia pedagogiczne (Uniwersytet w Białymstoku), aktorskie (Akademia Teatralna w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku) oraz logopedyczne (Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim). Na co dzień pracuje w Laboratorium Mowy Agnieszki Borowiec w Warszawie. Prowadzę terapie słuchowe metodą Johansena IAS – indywidualnej stymulacji słuchu oraz Neuroflow ATS – aktywnego treningu słuchowego.

mgr

Monika Winiarska

psychoterapeuta TSR , pedagożka, nauczycielka akademicka

W ramach spotkań indywidualnych i grupowych pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w interwencji kryzysowej. Specjalizuję się w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Posiadam Certyfikat rekomendujący do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie oraz Certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również certyfikat terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Od wielu lat pracuję na Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Nauk o Edukacji, gdzie prowadzę przedmioty z obszaru interwencji kryzysowej. Pracowałam w ośrodkach dla chłopców ulicy w Ugandzie oraz w Peru. W Polsce pracowałam również z dziećmi, młodzieżą jak i rodzicami, jako pedagog szkolny w szkole podstawowej oraz średniej. Od wielu lat prowadzię warsztaty „Szkoła dla rodziców”.

mgr

Eliza Sacharczuk

terapeutka emisji głosu, pedagożka

Szkolę swój warsztat wokalny w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sztuki Wokalnej, NVP (Natural Voice Perfection) – u takich nauczycieli jak Dean Kaelin, Marek Stawiński, John Henny. Technika ta opiera się na klasycznym Bel Canto, może i powinna być stosowana z powodzeniem we wszystkich stylach muzycznych.

Oddychanie, umiejscowienie samogłosek, ułożenie krtani, kompresja, itd. same w sobie są bezwartościowe, jeśli nie prowadzą do efektywnego domknięcia strun głosowych. To nad czym ja pracuje, jest po prostu domykanie strun głosowych.

W pierwszej kolejności stawiam na zdrowe śpiewanie.

Podnoszę cały czas swoje doświadczenie sceniczne. Biorę udział w festiwalach i konkursach. Przez kilka lat koncertowałam z zespołem Sarakina. Obecnie współpracuję z pianistą Mateuszem Głogowskim i robimy różne projekty związane z muzyką żydowską.

Najważniejszą rzeczą w naturalnej i zdrowej technice wokalnej propagowanej przez NVP jest połączenie lub inaczej mówiąc „zmiksowanie” (MIX!) głosu głowowego i piersiowego. Dzięki temu połączeniu otrzymujemy pełne korzyści tych dwóch głosów, naturalne i mocne brzmienie niskich dźwięków rejestru piersiowego oraz rozszerzenie skali o wyraziste tony wysokie rejestru głowowego. Gdy wokalista nauczy się wykorzystywania obu tych rejestrów i dobrze panuje nad prawidłowym zwarciem strun głosowych bez problemu będzie mógł rozśpiewywać się przez całą swoją skalę, od rejestru piersiowego, poprzez dźwięki przejściowe (MIX) do najwyższych dźwięków głosu głowowego.