Warsztaty

Genogram – mapa powiązań i relacji w rodzinie

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych chcących lepiej sobie radzić w różnych sferach życia.

Cel warsztatu:

Genogram jest graficznym schematem przekazów intergeneracyjnych odbywających się między pokoleniami, które są ze sobą w kontakcie i które przekazują sobie w sposób świadomy, często werbalnie. Oraz przekazów transgeneracyjnych w rodzinie, czyli tego wszystkiego, co jest trzymane w tajemnicy, ukryte, niewypowiedziane, niepoznane, niesformułowane. Ilustruje związki i relacje między krewnymi, ważne daty i zdarzenia z życia członków rodziny. Służy temu, by przybliżyć rodzinę, by osoby wykluczone włączyć do rodziny, mieć świadomość zasobów członków swojej rodziny.

Organizacja zajęć:

2 dni (sobota i niedziela).

Terminy w 2021 roku:

20-21 listopad (Białystok)

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.11.2021

Nazwa:
PROGRES Centrum Psychoterapii – Joanna Sacharczuk
Numer konta:
31 1050 1823 1000 0097 4395 1874

Geneosocjogram w praktyce - pamięć rodzinna, trauma, zapomnienie i rekonstrukcje

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych chcących lepiej sobie radzić w różnych sferach życia.

Cel warsztatu:

Geneosocjogram wywodzi się z Psychogenealogii nauki powstałej na bazie psychologii klinicznej, w oparciu o psychoanalizę, rozszerzoną o więzy międzypokoleniowe z użyciem techniki socjopsychologicznej i genogramu przekształconego w geneosocjogram. Pomaga zrozumieć to, co w sferze psychiki przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Jest to drzewo genealogiczne ukazujące więzi między osobami i ważne fakty z ich życia z uwzględnieniem kontekstu społeczno – polityczno -kulturowego.

Psychogenealogia jest nauką i sztuką jak postrzega ją Anne Schutzenberger, profesor psychologii na uniwersytecie w Nicei, która spopularyzowała użycie geneosocjogramu w pracy psychoterapeutycznej.

Geneosocjogram pomaga odkryć ważne fakty z historii rodziny, grupy społecznej, kultury, które mogą być źródłem traum osobistych, rodzinnych, kulturowych. Jednostka dzięki temu zaczyna rozumieć przeszłość, przez co może wciąć odpowiedzialność za pamięć,

zaakceptować i (wybaczyć-nie być pod wpływem) odpuścić. To pozwala uwolnić się spod wpływu oddziaływań rodzinnej i społecznej przeszłości, zarówno jeżeli chodzi o szkody wyrządzone przez traumy zapisane w ciele, jak i wszystkie inne dramatyczne konsekwencje przeszłości rodzinnej, lokalnej, regionalnej: rany, błędy, wstyd, poczucie winy, żal, wykorzenienie, straty, żałoby, tajemnice i to co było w rodzinie i społeczeństwie pomijane milczeniem. Praca z geneosocjogramem pomaga zrozumieć własne wybory zawodowe, osobiste, zrozumieć to co dzieje się w życiu.

Organizacja zajęć:

2 dni (sobota i niedziela).

Terminy w 2021 roku:

11-12 grudzień (Białystok)

Zgłoszenia przyjmujemy do 06.11.2021

Nazwa:
PROGRES Centrum Psychoterapii – Joanna Sacharczuk
Numer konta:
31 1050 1823 1000 0097 4395 1874

Emisja głosu a konstruktywne radzenie sobie w różnych sferach życia

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych chcących lepiej sobie radzić w różnych sferach życia

Cel warsztatu:

Warsztat przeznaczony jest dla osób pragnących odkryć prawdziwe brzmienie swojego głosu. Odnalezienie naturalnej barwy głosu oraz wykorzystywanie jego możliwości w zakresie skali, siły i kolorystyki sprzyja zdrowiu aparatu głosowego i przynosi wiele satysfakcji. Każdy prawidłowo brzmiący głos jest piękny i niepowtarzalny, co w dużym stopniu wpływa na nasze relacje z otoczeniem. W ramach warsztatu, każdemu uczestnikowi udzielona zostanie wstępna konsultacja logopedyczna polegająca na sprawdzeniu pracy języka, napięcia mięśniowego w okolicach żuchwy i stawów skroniowo – żuchwowych, zdiagnozowaniu napięć i postawy ciała. Te wszystkie składniki wpływają na tworzenie głosu. Napięcia w ciele, to napięcia w głosie. Zajmiemy się również relaksacją oddechu. Nauczymy się prawidłowych funkcji oddechowych, które ułatwią nam mówienie, śpiewanie a przede wszystkim uspokoją nas w sytuacjach nerwowych. W ramach relaksu i zabawy, nauczymy się jednej wybranej piosenki i wspólnie ją wykonamy.

Tematyka zajęć:

Organizacja zajęć:

1 dzień (sobota)

Terminy w 2021 roku:

13.11 , 20.11 , 27.11 , 11.12 (Białystok)

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.11.2021

Nazwa:
Centrum Artystyczne Eliza Sacharczuk
Numer konta:
36 1750 0012 0000 0000 3486 5717

Praca z mandalą w psychoterapii i rozwoju osobistym

Warsztaty przeznaczone są dla osób dorosłych chcących lepiej sobie radzić w różnych sferach życia.

Cel warsztatu:

Termin mandala wywodzi się z tradycji hinduskiej, oznacza centrum i to, co wokół. Proces tworzenia i niszczenia mandali symbolizuje życie i śmierć, pomaga zrozumieć i zaakceptować przemijalność ludzi i rzeczy. Mandala symbolizuje koło krótkotrwałości i odtwarzania się wszystkiego, początek i koniec.

Mandala jest harmonijnym połączeniem koła i kwadratu. Koło symbolizuje wszechświat, transcendencję, zewnętrzność i nieskończoności. Kwadrat natomiast przedstawia cztery strony świata – połączenie ziemi z człowiekiem i jego sferą wewnętrzności. Obie figury współtworzą mandalę, obie wychodzą z jednego punktu, środka, który jest jednocześnie końcem i początkiem, punktem wyjścia i dojścia.

Tworzenie mandali pomaga w odzyskaniu równowagi i harmonii wewnętrznej.

Korzyści z tworzenia mandali:

Organizacja zajęć:

1 dzień

Terminy w 2021 roku:

07 listopad (Białystok)

Zgłoszenia przyjmujemy do 01.11.2021

Nazwa:
PROGRES Centrum Psychoterapii – Joanna Sacharczuk
Numer konta:
31 1050 1823 1000 0097 4395 1874

Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców „Szkoła dla Rodziców”

Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w każdym wieku.

Część I

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci chciały do nas mówić?

Cel warsztatu:

doskonalenie umiejętności wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosły-dziecko, opartej na dialogu.

Tematyka zajęć:

Organizacja zajęć:

Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 10 tygodni, czas trwania sesji: 2 godziny

Terminy w 2021 roku:

od 25 października 2021 (Białystok)

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.09.2021

Nazwa:
PROGRES Centrum Psychoterapii – Joanna Sacharczuk
Numer konta:
31 1050 1823 1000 0097 4395 1874